Центр сьогодні

З турботою про Ваше здоров'я

Головною структурою у системі госпіталів ветеранів війни України є Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни. Центр надає висококваліфіковану стаціонарну медичну допомогу.

Стаціонарна медічна та реабілітаційна допомога надається у 12 лікувальних відділеннях: кардіологічних, неврологічних, терапевтичних, пульмонологічному, хірургічному, неврологічному відділеннях відновного лікування хворих з захворюваннями і травмами центральної та периферичної нервової системи і опорно-рухового апарату.

В Центрі проводиться медична, фізична, психологічна реабілітація.

Функціонують консультативно-діагностичне, стоматологічне, бальнеофізіотерапевтичне відділення, відділення функціональної діагностики, кабінет лікувальної фізкультури та клініко-діагностична лабораторія.

В консультативно-діагностичному відділенні проводяться консультації лікарями більше ніж десяти спеціальностей, працюють кабінети: ендоскопічний, ультразвукового обстеження, офтальмологічний, рентгенологічний, комп’ютерної томографії.

В центрі функціонує офтальмологічна операційна для проведення оперативних втручань з приводу заміни кришталика, враженого катарактою, з застосуванням сучасних матеріалів.

Фінансування проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016  № 34 «Про збільшеня норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни» (вартість одного ліжко/дня на медикаменти складає 65 грн., на харчування 55 грн. у розрахунку на одного хворого на день).

Кадровий потенціал відповідає потребам і завданням з надання медичної допомоги та ефективної реабілітації пацієнтів. Працівники Центру (лікарі, фахівці з лікувальної фізкультури, медичні сестри) мають вищу та середню професійну освіту та практичний досвід роботи.

Ветеранам та людям похилого віку

Центр співпрацює з Інститутом геронтології АМН України та Київською медичною академією післядипломної освіти з розробки та впровадження у практику сучасних методів лікування людей похилого віку. Він є методичним центром серед госпіталів для інвалідів війни щодо покращення рівня і якості надання медичної допомоги ветеранам війни.

З 2015 року міністерство охорони здоров’я визначило заклад кординаційним центром по реабілітації учасників АТО в мережі госпіталів ветеранів війни, яких в Україні 29.

У центрі вперше в бюджетній охороні здоров’я працюють фахівці з фізичної реабілітації. На базі закладу проводівся тренінг фахівцями з США з залученням інструктарів ЛФК з усіх регіонів України.