Можливості Центру

Центр  має потужність 600 ліжок, щорічно приймає на лікування понад 9 тисяч ветеранів війни з усіх регионів України.

У структурі захворюваності пацієнтів старшої вікової групи (60 — 90 років) перше місце займають захворювання системи кровообігу, серед пацієнтів молодшої вікової групи (20 — 40 років – учасники АТО) переважають захворюваннями центральної та периферичної нервової системи і травми опорно-рухового апарату.

Стаціонарна медична та реабілітаційна допомога надається у 12 лікувальних відділеннях: кардіологічних, неврологічних, терапевтичних, пульмонологічному, хірургічному, неврологічному відділенні відновного лікування хворих з захворюваннями і травмами центральної та периферичної нервової системи і опорно-рухового апарату.

Медична, фізична, психологічна реабілітація в Центрі

В центрі реабілітації функціонують консультативно-диагностичне, стоматологічне, бальнеофізіотерапевтичне відділення, відділення функціональнох диагностики, кабінет лікувальної фізкультури та клініко-диагностична лабораторія.

В консультативно діагностичному відділенні проводяться консультації лікарями більше ніж десяти спеціальностей, працюють кабінети: ендоскопічний, ультразвукового обстеження, офтальмологічний, рентгенологічний, комп’ютерної томографії.

Відділення функціональной диагностики проводить обстеження кровообігу головного мозку, серцево-судинної системи, органів черевної порожнини, органів дихання. Для цього відділення оснащено сучасною системою ультразвукової цифрової діагностики, цифровою системою діагностики для кардіологічних та транскраніальних досліджень, сучасними електрокардіографами, компьютерним спірографом, електроенцефалографом, комплексом добового моніторингу АТ та ЕКГ. Щомісяця проводиться близько 3000 обстежень.

У стоматологічному відділенні Центру проводиться санація, лікування та протезування ротової порожнини з застосуванням сучасних матеріалів та обладнання.

Для лікування та реабілітації пациєнтів широко використовуються фізіотерапічні методи та лікувальна фізкультура.

Фінансування Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни проводиться відповідно до Постанови КМУ «Про збільшення норм на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни» (вартість одного ліжко/дня на медикаменти складає 60 грн., на харчування 55 грн.).

Кадровий потенціал відповідає потребам і завданням з надання медичної допомоги та ефективної реабілітації пацієнтів. Працівники Центру (лікарі, фахівці з лікувальної фізкультури, медичні сестри) мають відповідну вищу та середню освіту та практичний досвід роботи.

Центр співпрацює з Інститутом геронтології АМН України та Київською медичною академією післядипломної освіти з розробки та впровадження у практику сучасних мутодів лікування людей похилого віку. Він є методичним центром серед госпіталів для інвалідів війни щодо покращення рівня і якості надання медичної допомоги ветеранам війни.

З 2015 року Міністерство охорони здоров’я визначило заклад координаційним центром по реабілітації учасників АТО в мережі госпіталів ветеранів війни, яких в Україні 29.

У Центрі вперше в бюджетній охороні здоров’я працюють фахівці з фізичної реабілітації. На базі закладу проводився тренінг фахівцями фізичної реабілітації з США з залученням інструкторів УФК з усіх регіонів України.