Особливості Центру

Фінансування Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни проводиться відповідно до Постанови КМУ «Про збільшення норм на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни» (вартість одного ліжко/дня на медикаменти складає 60 грн., на харчування 55 грн.).

Кадровий потенціал відповідає потребам і завданням з надання медичної допомоги та ефективної реабілітації пацієнтів. Працівники Центру (лікарі, фахівці з лікувальної фізкультури, медичні сестри) мають відповідну вищу та середню освіту та практичний досвід роботи.

Центр співпрацює з Інститутом геронтології АМН України та Київською медичною академією післядипломної освіти з розробки та впровадження у практику сучасних мутодів лікування людей похилого віку. Він є методичним центром серед госпіталів для інвалідів війни щодо покращення рівня і якості надання медичної допомоги ветеранам війни.

З 2015 року Міністерство охорони здоров’я визначило заклад координаційним центром по реабілітації учасників АТО в мережі госпіталів ветеранів війни, яких в Україні 29.

У Центрі вперше в бюджетній охороні здоров’я працюють фахівці з фізичної реабілітації. На базі закладу проводився тренінг фахівцями фізичної реабілітації з США з залученням інструкторів УФК з усіх регіонів України.